DZZ Đurđevo > Aktivnosti u inostranstvu

Aktivnosti u inostranstvu

 

Gospođa Monika Brukner:

  • funkcioner i član u 3 velika društva za borbu protiv eksperimenata na životinjama u Švajcarskoj
  • član internacionalnog suda za prava životinja
  • sudila se protiv koride u internacionalnom sudu u Ženevi koji je sudio u junu 2008. godine odgovornim političarima institucije za brutalno ponašanje prema više od 60.000 ubijenih bikova godišnje
  • sudila se protiv ubijanja foka u Kanadi itd.
  • aktivist na informativni štandovi na trgovima u vezi sa pravima životinja i protiv eksperimenata crkvena služba za životinje akcije protiv lova u Švajcarskoj
  • sarađuje sa različitim vrstama društava i azilima u Švajcarskoj, Nemačkoj i Austriji
  • predavanja