DZZ Đurđevo > Projekti edukacije

Projekti edukacije

KOTO = Know One Teach One

( Čovekova je moralna dužnost da prenosi drugom svoje znanje )

  

 

Osnovne škole koje su učestvovale u

projektu edukacije 2009 - 2010 godine:

 

1. OŠ. Stevan Aleksić – Jaša Tomić
2. OŠ. Svetozar Miletić – Vrbas
3. OŠ. Bratstvo Jedinstvo – Vrbas
3. OŠ. Petar Petrović Njegoš – Vrbas
4. OŠ. Ruža Đurđević Crna – Čortanovci
5. OŠ. Branko Radičević – Savino Selo
6. OŠ. Braća Grulović – Beška
7. OŠ. Branko Radičević – Ravno Selo
8. OŠ. Petar Drapšin – Turija
9. Gimnazija Dositej Obradović – Temišvar

 

 

Od 2004 god. do 2010 god.

  • Edukovano je 8556 učenika.
  • Realizovano je 1171 predavanja.


 

 

 

 

naša reč 11.12.2009.                      naša reč 19.02.2010.                      

 
naša reč 26.03.2010.                     naša reč 25.01.2013.

 

 


Osnovne škole koje su učestvovale u
projektu edukacije  2010 - 2011 godine:

 

1.     OŠ. Stevan Aleksić – Jaša Tomić
2.     OŠ. Bratstvo Jedinstvo – Vrbas
3.     OŠ. Petar Petrović Njegoš – Vrbas
4.     OŠ. Ruža Đurđević Crna – Čortanovci
5.     OŠ. Branko Radičević – Savino Selo
6.     OŠ. Žarko Zrenjanin Uča – Nadalj
7.     OŠ. Branko Radičević – Ravno Selo    
8.     OŠ. Petar Drapšin – Turija
9.     OŠ.  Isidora Sekulić – Šajkaš
10.   OŠ. Jovan Jovanović Zmaj – Đurđevo
11.   OŠ.  Petefi Šandor – Novi Sad
12.   OŠ. Jožef Atila – Novi Sad
13.   OŠ. Braća Novakov – Despotovo
14.   Gimnazija Dositej Obradović – Temišvar
15.   Zapadni Tehnički Koledz – Temišvar

 

Od 2004 god. do 2011 god.

•    Edukovano je 10 377 učenika.
•    Realizovano je 1 690 predavanja.

 

 

 

 

 


Osnovne škole koje su učestvovale u
projektu edukacije  2011 - 2012 godine:

 

 

novosti 14.09.2011.                      prosvetni pregled 22.09.2011.         prosvetni pregled 22.09.2011.

 

1.      OŠ. Dušan Danilović – Radljevo
2.      OŠ. Bratstvo Jedinstvo – Vrbas
3.      OŠ. Petar Petrović Njegoš – Vrbas
4.      OŠ. Ruža Đurđević Crna – Čortanovci
5.      OŠ. Branko Radičević– Savino Selo
6.      OŠ. Žarko Zrenjanin Uča – Nadalj
7.      OŠ. Branko Radičević – Ravno Selo
8.      OŠ. Petar Drapšin– Turija
9.      OŠ. Isidora Sekulić – Šajkaš
10.    OŠ. Jovan Jovanović Zmaj – Đurđevo
11.    OŠ. Petefi Šandor – Novi Sad
12.    OŠ. Jožef Atila – Novi Sad
13.    OŠ. Braća Novakov – Silbaš
14.    OŠ. Petra Kočić – Inđija
15.    OŠ. Petar Kočić – Ljukovo
16.    OŠ. Veljko Vlahović – Kruščić
17.    OŠ. Bratstvo Jedinstvo – Belo Blato
18.    OŠ. Učitelj Tasa – Niš
19.    Gimnazija Dositej Obradović – Temišvar (Rumunija)

 

Od 2004 god. do 2012 god.

•    Edukovano je 12 115 učenika.
•    Realizovano je 2 488 predavanja.

 

 

 


zrenjaninske novine 21.09.2012.

 

subotičke novine 05.10.2012. subotičke novine 19.10.2012.

 


Potpisan protokol o saradnji:

Škola bez nasilja koju sprovodi UNICEF u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom rada, Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Savetom za prava deteta Vlade RS i Ministarstvom omladine i sporta.

 

 

Seminar za odrasle

 

Vaspitačima prenosimo naše znanje i iskustva koja smo stekli u Grazu (Akademija za učitelje zaštite životinja odnos čoveka i životinje).


U Subotici smo održali seminar u predškolskoj ustanovi "Naša radost" sa temom zaštita životinja i prirode - metodologija rada sa decom predškolskog uzrasta.

 


Osnovne škole koje su učestvovale u

projektu edukacije  2012 - 2013 godine:


1.     OŠ. Đura Jakšić – Čurug
2.    OŠ. Sve
tozar Miletić – Vrbas
3.    OŠ. Petar Petrović Njegoš – Vrbas

4.    OŠ. Stevan Aleksić – Jaša Tomić
5.    OŠ. Žarko Zrenjanin Uča – Nadalj

6.    OŠ. Petar Drapšin – Turija

7.    OŠ. Isidora Sekulić – Šajkaš

8.    OŠ. Jovan Jovanović Zmaj – Đurđevo

9. OŠ. Kizur Ištvan – Subotica

10.   OŠ. Jožef Atila – Novi Sad

11. OŠ.  2 Oktobar – Zrenjanin

12. OŠ.  Petar Kočić – Inđija

13.   OŠ.  Petar Kočić – Ljukovo

14.   OŠ.  Jovan Dučić – Klek

15.   Gimnazija Dositej Obradović – Temišvar

16.   OŠ. Predrag Deverdžić – Vranjska banja

17.   OŠ. Dositej Obradović – Vranje

18.   OŠ. Vuk Karadžić – Vranje

19.   OŠ. Radoje Domanović – Vranje

20.  OŠ. Svetozar Marković – Vranje

21.   OŠ. Jovan Jovanović Zmaj – Vranje

22.  OŠ. Branko Radičević – Vranje

 


Od 2004 god. do 2013 god.

· Edukovano je 14 688 učenika.

· Realizovano je 3 341 predavanja.


 

 


Osnovne škole koje su učestvovale u

projektu edukacije 2013 - 2014 godine:

1.  OŠ. Petefi Šandor – Novi Sad
2. OŠ. Sve
tozar Miletić – Vrbas
3. OŠ. Petar Petrović Njegoš – Vrbas

4. OŠ. Stevan Aleksić – Jaša Tomić
5. OŠ. Žarko Zrenjanin Uča – Nadalj

6. OŠ. Petar Drapšin – Turija

7. OŠ. Isidora Sekulić – Šajkaš

8. OŠ. Jovan Jovanović Zmaj – Đurđevo

9. OŠ. Branko Radičević – Savino Selo

10. OŠ. Jožef Atila – Novi Sad

11. OŠ. 2 Oktobar – Zrenjanin

12. OŠ. Petar Kočić – Inđija

13. OŠ. Petar Kočić – Ljukovo

14. OŠ. Dušan Jerković – Inđija

15. OŠ. Veljko Vlahović – Šangaj

16. OŠ. Sveti Sava – Pejovac

17. OŠ. Milorad Čajtinac - Čajka – Grabovac

18. OŠ. Milorad Čajtinac - Čajka – Trstenik

 

 

 

 

 

Osnovne škole koje su učestvovale u

projektu edukacije  2014 - 2015 godine:

 

1.     OŠ. Petefi  Šandor – Novi Sad
2.     OŠ. Svetozar Miletić – Vrbas
3.     OŠ. Petar Petrović Njegoš – Vrbas

4.     OŠ. Stevan Aleksić – Jaša Tomić
5.     OŠ. Žarko Zrenjanin Uča – Nadalj

6.     OŠ. Petar Drapšin – Turija

7.     OŠ.  Isidora Sekulić – Šajkaš

8.    OŠ. Jovan Jovanović Zmaj – Đurđevo

9.    OŠ.  Branko Radičević – Savino Selo

10.   OŠ. Jožef Atila – Novi Sad

11.   OŠ.  Vuk Karadžić – Novi Sad

12.   OŠ.  Petar Kočić – Inđija

13.   OŠ.  Petar Kočić – Ljukovo

14.   OŠ.  Dušan Jerković – Inđija

15.   Gimnazija Dositej Obradović – Temišvar, Rumunija

16.   OŠ. Veljko Vlahović – Šangaj

17.   OŠ. Sonja Marinković – Novi Sad

18.   OŠ. Maksim Gorki – Podgorica, Crna Gora

19.   OŠ. Tomaš Garig Masarik – Janošik

20.   OŠ. Miloš Crnjanski – Ilandža

 

Od 2004 god. do 2015 god.

· Edukovano je 17 813 učenika.

· Realizovano je 5 145 predavanja.

 

Osnovne škole koje su učestvovale u

projektu edukacije  2015 - 2016 godine:

 

1.     OŠ. Petefi  Šandor – Novi Sad
2.     OŠ. Svetozar Miletić – Vrbas
3.     OŠ. Petar Petrović Njegoš – Vrbas

4.   OŠ. Bratstvo Jedinstvo - Vrbas

5.     OŠ. Stevan Aleksić – Jaša Tomić
6.     OŠ. Žarko Zrenjanin Uča – Nadalj

7.     OŠ. Petar Drapšin – Turija

8.     OŠ.  Isidora Sekulić – Šajkaš

9.    OŠ. Jovan Jovanović Zmaj – Đurđevo

10.    OŠ.  Branko Radičević – Savino Selo

11.   OŠ. Jožef Atila – Novi Sad

12.   OŠ.  Vuk Karadžić – Novi Sad

13.   OŠ.  Petar Kočić – Inđija

14.   OŠ.  Petar Kočić – Ljukovo

15.   OŠ.  Dušan Jerković – Inđija

16.   OŠ. Sonja Marinković – Novi Sad

17.   OŠ. Prva Vojvođanska Brigada – Novi Sad

18.   OŠ. Braća Milenković – Šišava

19.   OŠ. Karađorđe Petrović – Kruševica

20.   OŠ. Dositej Obradović – Svođe

21.   Gimnazija Stevan Jakovljević – Vlasotince

22.   Gimnazija Dositej Obradović – Temišvar , Rumunija

 

 

 

Mi smo vaši a vi ste naši Čuvari prirode !

Hvala vam puno !


 

Osnovne škole koje su učestvovale u

projektu edukacije  2016 - 2017 godine:

 

1.     OŠ. Petefi  Šandor – Novi Sad
2.     OŠ. Svetozar Miletić – Vrbas
3.     OŠ. Petar Petrović Njegoš – Vrbas

4.   OŠ. Bratstvo Jedinstvo - Vrbas
6.     OŠ. Žarko Zrenjanin Uča – Nadalj

7.     OŠ. Petar Drapšin – Turija

8.     OŠ.  Isidora Sekulić – Šajkaš

9.    OŠ. Jovan Jovanović Zmaj – Đurđevo

10.    OŠ.  Branko Radičević – Savino Selo

11.   OŠ. Jožef Atila – Novi Sad

12.   OŠ.  Vuk Karadžić – Novi Sad

13.   OŠ.  Petar Kočić – Inđija

14.   OŠ.  Petar Kočić – Ljukovo

15.   OŠ.  Dušan Jerković – Inđija

16.   OŠ. Sonja Marinković – Novi Sad

17.   OŠ. 20 Oktobar - Vrbas

18.   OŠ. Sveti Sava  - Bor

19.   OŠ. Branko Radičević  - Bor

20.   OŠ. Vuk Karadžić  - Bor

21.   OŠ. 3 Oktobar  - Bor

22.   OŠ. Dušan Radović  - Bor

23.   OŠ. Stanoje Miljković  - Metovnica

24.   OŠ. Stanoje Miljković  - Šarbanovac

25.   OŠ. Stanoje Miljković  - Brestovac

26.   OŠ. Petar Radovanović  - Zlot

27.   OŠ. Đura Jakšić  - Krivelj

 

Radionice o pravima životinja održane u Crnoj Gori


Osnovna škola Maksim Gorki - Podgorica

26 do 31 oktobra 2014 godine

 

Urađeno je 19 radionica u kojima su učestvovali učenici svih drugih, trečih i četvrtih razreda ( 493 učenika )

 

Šta su pisale podgoričke novine o radionicama ?!

 
  Nudimo saradnju školama
  Progledaj Ekološki
  Eko znanje
  Ovo je škola mojih snova