DZZ Đurđevo > Projekti edukacije > Nudimo saradnju školama

Nudimo saradnju školama

 

Imamo kompletna predavanja na temu zaštite životinja i prirode za sve uzraste i različita interesovanja. Za dalje informacije možete se javiti na tel. 064 0797 030 (Orlović Damir)

     PLAN  EDUKACIJE  UČENIKA  OSNOVNIH  ŠKOLA  za školsku 2010/2011 godinu.

Edukaciju sprovode :

 • Nastavnica zaštite životinja Miščević Miroslava

"Društvo za zaštitu životinja i prirode Đurđevo "

 • Nastavnik zaštite životinja dipl.ing. Orlović Damir

"Društvo za zaštitu životinja i prirode Đurđevo "

Teme koje se realizuju:

 1. Film: Društva za zaštitu životinja
 2. Značaj životinjskih i biljnih vrsta sa ekološkog aspekta
 3. Uvod u životinjski i biljni svet
 4. Ugrožene vrste životinja
 5. Film: Arhitekte u prirordi
 6. Izumiranje šuma
 7. Uticaj životinja na razvoj dece
 8. Život mačaka
 9. Život pasa
 10. Škola za pse
 11. Kućni ljubimci (kanarinci, ribice kunići, morsko prase i hrčak)
 12. Čudo ptica
 13. Film: Čudesni početci života
 14. Budimo prijatelji životinjama
 15. Dečije viđenje srećnog životnog veka životinja
 16. Film: Avanture pri podizanju mladih
 17. Izlet na salaš u Đurđevo
 18. Bolesti životinja
 19. Briga o životinjama
 20. Regulisanje populacije pasa i mačaka
 21. Bojanke životinjskog carstva
 22. Životinje u cirkusu
 23. Životinje u zarobljeništvu
 24. Zanimljivosti o životinjama
 25. Istraživanje u životnoj sredini
 26. Film: Voda izvor života
 27. Održiv razvoj
 28. Globalne promene klime
 29. Kisele kiše
 30. Ozonske rupe
 31. Globalno zagrevanje
 32. Film: Skriveno Blago-reciklaža
 33. Reciklaža
 34. Alternativni izvori energije
 35. Naša Planeta
 36. Test: Šta smo naučili do sada

Napomena: Sav materijal za rad ( laptop i projektor, propagandni materijal ) radionica i edukacije biće obezbeđen od Društva za zaštitu životinja i prirode Đurđevo.

Autor: Orlović Damir
U Đurđevu, 2010. godine

PLAN RADIONICE "Čuvara prirode" OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2008/2009 godinu


Edukaciju sprovode :

· Nastavnica zaštite životinja Miščević Miroslava

"Društvo za zaštitu životinja i prirode Đurđevo "

· Nastavnik zaštite životinja Orlović Damir

"Društvo za zaštitu životinja i prirode Đurđevo "

Teme i radionice koje se realizuju:

Prva radionica:

 • Poseta salašu u Đurđevu
 • Obilazak i upoznavanje salaša.
 • Upoznavanje sa biljnim i životinjskim svetom na salašu.


Druga radionica:

 • Uticaj životinja na razvoj dece
 • Kratko predavanje na zadatu temu.
 • Razgovor sa učesnicima o izletu.
 • Dogovor oko uređenja vitrine "Čuvara prirode" u holu škole.

Treća radionica:

 • Briga o životinjama i bolesti životinja
 • Predavanje na zadatu temu.
 • Razgovor sa stručnim licima.

Četvrta radionica:

 • Dečije viđenje srećnog životnog veka životinja
 • Predavanje na zadatu temu.

Peta radionica:

 • Životinje u zarobljeništvu
 • Predavanje na zadatu temu.

 

Šesta radionica:

 • Poseta Zoovrtu
 • Upoznavanje na licu mesta sa problemima životinja u kavezima.
 • Razgovor .
 • Donošenje zaključaka.

Sedma radionica:

 • Ugrožene vrste životinja
 • Predavanje na zadatu temu.
 • Razgovor .
 • Donošenje zaključaka.

Osma radionica:

 • Životinje u cirkusu
 • Predavanje na zadatu temu.
 • Dečiji utisci.

Deveta radionica:

 • "Moje viđenje cirkusa"
 • Literarni i likovni sastavi na zadatu temu.

Deseta radionica:

 • Ozonske rupe
 • Predavanje na zadatu temu.

 

Jedanaesta radionica:

 • Život pasa
 • Predavanje na zadatu temu.
 • Donošenje zaključaka.

Dvanaesta radionica:

 • Kako zaštititi svog psa
 • Predavanje na zadatu temu.
 • Razgovor sa stručnim licima .
 • Donošenje zaključaka.

Trinaesta radionica:

 • Život mačaka
 • Predavanje na zadatu temu.
 • Razgovor sa stručnim licima iz ove oblasti .
 • Donošenje zaključaka.

Četrnaesta radionica:

 • "Moj kućni ljubimac"
 • Literarni i likovni sastavi na zadatu temu.

 

Petnaesta radionica:

 • Izlet:
 • Upoznavanje na licu mesta sa problemima životinja u kavezima.
 • Razgovor .
 • Donošenje zaključaka.

Šesnaesta radionica:

 • Kontrola populacije napuštenih životinja
 • Predavanje na zadatu temu.
 • Razgovor .
 • Donošenje zaključaka.

Sedamnaesta radionica:

 • Bilten kluba "Čuvari prirode"
 • Izdavanje prvog broja časopisa.

Osamnaesta radionica:

 • Biljke i životinje oko nas
 • Predavanje na zadatu temu.
 • Donošenje zaključaka.

Devetnaesta radionica:

 • Izlet :
 • Posmatranje biljaka i životinja oko nas.

Dvadeseta radionica:

 • Pisanje sastava na temu biljaka i životinja
 • Pravljenje panoa za školski hol sa likovnim i literarnim radovima.

Dvadestprva radionica:

 • Kisele kiše
 • Predavanje na zadatu temu.
 • Donošenje zaključaka.

Dvadesetdruga radionica:

 • Stvaranje zelene oaze
 • Uređenje školskog dvorišta i bašte.

Dvadesettreća radionica:

 • Uređenje ormara "Čuvra prirode"
 • Opremanje novinarskog kabineta.

Dvadesetčetvrta radionica:

 • Uređenje životnog prostora životinjama
 • Predavanje na zadatu temu.
 • Razgovor.


Dvadesetpeta radionica:

 • Pas je čovekov najbolji prijatelj
 • Predavanje na zadatu temu.
 • Pravljenje članaka za časopis i oglasnu tablu.
 • Donošenje zaključaka.

Dvadesetšesta radionica:

 • Moja omiljena životinja
 • Predstavljanje svojih omiljenih životinja putem malih prezentacija od strane učenika.
 • Pravljenje slika, sastava, pesmi .

Dvadesetsedma radionica:

 • Mala škola za pse
 • Predavanje na zadatu temu.
 • Donošenje zaključaka.


Dvadesetosma radionica:

 • Projekcija filma o psima
 • Razgovor o filmu.
 • Donošenje zaključaka.

Dvadesetdeveta radionica:

 • Bilten kluba "Čuvari prirode"
 • Izdavanje drugog broja časopisa


Trideseta radionica:

 • Izlet :
 • Posmatranje egzotičnih vrsta ptica.

Tridesetprva radionica:

 • Ptice
 • Predavanje na zadatu temu.
 • Razgovor
 • Zaključci.


Tridesetdruga radionica:

 • "Moja omiljena ptica"
 • Crteži na zadatu temu.


Tridesettreća radionica:

 • Projekcija filma "Svet koji nestaje"
 • Razgovor o filmu
 • Donošenje zaključaka


Tridesetčetvrta radionica:

 • Uređenje školskog dvorišta
 • Ozelenjavanje i čišćenje.


Tridesetpeta radionica:

 • Izlet :
 • Posmatranje prirode.
 • Donošenje zaključaka.

Tridesetšesta radionica:

 • Zagađenje voda, vazduha i zemljišta
 • Predavanje na zadatu temu.
 • Razgovor
 • Zaključci.


Tridesetsedma radionica:

 • Pravljenje maski od ekološkog materijala za maskembal
 • Odabir materijala.
 • Pravljenje maski.

Tridesetosma radionica:

 • Pravljenje godišnjeg biltena o radu kluba "Čuvara prirode"
 • Izrada velikih panoa i prezentacija rezultata.
 • Objavljivanje četvrtog broja.

Tridesetdeveta radionica:

 • Žurka pod maskama od ekoloških materijala.

Napomena: Sav materijal za rad ( laptop i projektor, prevoz na izlete, propagandni materijal ) radionica i edukacije biće obezbeđen od Društva za zaštitu životinja i prirode Đurđevo.

Autor: Orlović Damir
U Đurđevu, 2010. godine