DZZ Đurđevo > Razno > Pažnja! Divlje životinje!

Pažnja! Divlje životinje!


Deco, ne dirajte
mladunčad divljih životinja.

Priroda i njihove majke
se brinu o njima.

Majke su uvek negde u blizini
i čekaju da bude bezbedno,
da mogu da se vrate kod svojih mladunaca.

Skoro sve divlje životinje
u vašim rukama umiru!


 
Ovako se nose divlje životinje kako ne bi imale nikakav konakt sa čovekom

SAVET:

DA BI ŽIVOTINJE IMALE ŠANSU DA POBEGNU POČNITE DA KOSITE VAŠU LIVADU, NJIVU IZ SREDINE